Jak podaje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli, na podstawie sprawozdania z badań próbki wody pobranej w dniu 23 września 2019 r. w stacji uzdatniania wody wodociągu publicznego w Kandlewie, stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Woda pod względem mikrobiologicznym spełnia wymagania określone w rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Poniżej zamieszczamy komunikat Nr 49 z dnia 26 września 2019 roku.