Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Nowej Soli informuje, że woda w wodociągu administrowanym przez Zakład Usług Wodny we Wschowie na terenie m.in. wsi Kowalewo i Jędrzychowice nadaje się do spożycia tylko po przegotowaniu.
Powodem zmniejszenia się jakości wody jest występowanie w sieci pojedynczych bakterii z grupy coli. Zakład Usług Wodnych we Wschowie, który odpowiada za stan sieci i wody na tym terenie, informuje, że podjęte zostały już działania naprawcze i następuje płukanie sieci. Planuje się ponowne pobranie próbek wody w poniedziałek.
Do czasu zmiany oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli zaleca przegotowywanie wody wykorzystywanej do celów konsumpcyjnych, tj. do picia, przygotowania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli noworodków i małych dzieci.

Poniżej zamieszamy Komunikat Nr 42 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli z dnia 19 września 2019 r. w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Kandlewie (gm. Wschowa, pow. Wschowski), zaopatrującego miejscowości: Kandlewo, Kowalewo, Konradowi i Jędrzychowice.