Dnia 18 września 2019 r. w siedzibie  Ochotniczego Hufca Pracy w Zielonej Górze odbyła się konferencja dedykowana Kołom Gospodyń Wiejskich, której celem było poszerzenie wiedzy oraz kompetencji z zakresu prowadzenia bieżącej działalności KGW oraz wymiana doświadczeń pomiędzy kołami. W spotkaniu uczestniczyły przedstawicielki kół gospodyń wiejskich z terenu całego województwa lubuskiego oraz zaproszeni goście: Posłowie na Sejm RP – Marek Ast i Jerzy Materna, Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - Małgorzata Gośniowska-Kola, Prezes WFOŚiGW – Mariusz Herbut.

Konferencja zorganizowana została z inicjatywy Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w ramach cyklu spotkań pt. „Programy rządowe na rzecz polskiej wsi”, pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję zapoznać się z programami rządowymi skierowanymi do polskiej wsi m.in. takimi jak: „Czyste Powietrze”, „Mój prąd” i „Agroenergia”. Głównym celem spotkania było przedstawienie zasad zakładania oraz funkcjonowania Kół Gospodyń Wiejskich. Przedstawione zostały zasady rejestracji produktów lokalnych, zasady rozliczania KGW w uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów oraz zasady sprzedaży produktów spożywczych przez KGW.

W spotkaniu uczestniczyła Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolanta Wielgus oraz radna Rady Miejskiej Szlichtyngowa Pani Anna Zalewska, sołtys wsi Gola Pani Magdalena Bielewicz oraz przedstawicielka Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich w Jędrzychowicach Pani Agnieszka Wilińska.