Gmina pozyskała dofinansowanie na wyposażenie Szkoły Podstawowej w Jędrzychowicach w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

Wniosek Gminy Szlichtyngowa złożony dnia 28 maja 2019 r. do Ministerstwa Edukacji Narodowej o dofinansowanie ze środków rezerwy części ogólnej subwencji oświatowej został rozpatrzony pozytywnie.

Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 67 753,00 zł.

W ramach tego zadania zostaną zakupione pomoce dydaktyczne niezbędne do nauki fizyki, geografii, chemii i biologii takie jak m.in.: mikroskopy, lupy, stacje pogodowe, mapy, modele narządów wewnętrznych, zestawy preparatów, skały i minerał oraz mobilne laboratorium chemiczne.

Zakupione pomoce dydaktyczne przyczynią się do rozwoju kompetencji uczniów w dziedzinach przyrodniczych.