W dniu 12 września 2019 roku w Starostwie Powiatowym we Wschowie podpisane zostały porozumienia pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolantą Wielgus i Starostą Powiatu Wschowskiego Andrzejem Bielawskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Szlichtyngowa dla Powiatu Wschowskiego.

Pierwsze porozumienie dotyczy dofinansowania udzielonego przez Gminę Szlichtyngowa w wysokości 250.000,00 zł do realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1011F na odcinku Stare Drzewce – Konradowo o długości ok. 2,2 km”.

Inwestycja ta rozpocznie się we wrześniu. Termin zakończenia zadania został wyznaczony do dnia 30 czerwca 2020 roku.
Na mocy drugiego porozumienia Gmina Szlichtyngowa dofinansuje zadanie pn. „Budowa chodnika w miejscowości Zamysłów” w wysokości 50% kosztów realizacji tego zadania w kwocie 20.000,00 zł.

Wykonanie tych inwestycji z pewnością poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Dodatkowo powyższe zadania przyczynią się do polepszenia estetyki miejscowości i komfortu życia mieszkańców Gminy Szlichtyngowa.