Drukuj

Zakończono prace polegające na realizacji zadania pod nazwą: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szlichtyngowa w 2019 r.”

Wyroby zawierające azbest zostały zebrane ze wszystkich zgłoszonych wniosków na ten rok  z terenu Gminy.

Prace zostały wykonane przez firmę EKO 24 Barbara Plewko, ul. Królowej Jadwigi 1, 74-400 Dębno. Usunięto wyroby zawierające azbest z 9 posesji, o łącznej ilości 1213,73 m2, tj. 19,813 Mg. Odpady zostały przetransportowane na specjalne składowisko, na którym zostaną zutylizowane.

Szacunkowa wartość zadania to 9 629,12 zł.

Zadanie jest realizowane w związku z przystąpieniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze do realizacji w 2019 r. Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na lata 2019 –2023.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest jest możliwe dzięki uzyskaniu zapewnienia przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z 6 czerwca 2019 r., znak: WEI-EI-AK-070-33/19, o zabezpieczeniu środków finansowych w wysokości gwarantującej wypłatę do 100% kosztów kwalifikowanych poniesionych przez Gminę na realizację zadania.