W dniach od 28 lipca do 6 sierpnia br. nad jeziorem Lgińsko, na Stanicy Harcerskiej Hufca ZHP Wschowa szkoliło się oraz wypoczywało czterdziestu pięciu młodych strażaków z terenu powiatu wschowskiego w tym ośmioro z terenu Gminy Szlichtyngowa. Uczestnicy biwaku byli w przedziale wiekowym 11-16 lat. Wszyscy są członkami Młodzieżowym Drużyn Pożarniczych w swoich jednostkach.

Przez dziesięć dni młodzi „strażacy” brali udział w wielu ciekawych zajęciach m.in.: podchody obozowe, nauka znaków patrolowych i orientacji w terenie, ćwiczenia praktyczne w szybkim rozkładaniu namiotu, zwiedzanie okolic. Obozowicze mieli okazję zapoznać się z wyposażeniem i przeznaczeniem sprzętu znajdującego się w strażackim zestawie ratowniczym PSP R-1, a także istotnym elementem szkoleniowym była nauka udzielania pierwszej.

Dzieci uczestniczyły w zajęciach ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym, w tym także z podręcznym sprzętem gaśniczym. Ćwiczono budowę linii wężowych, zajmowanie stanowisk gaśniczych, alarmowe zwijanie węży, itp.

Nie zabrakło również wyjazdów na wycieczki; dzieci zwiedziły Parowozownie mw Wolsztynie , Poznański Rynek i Termy Maltańskie.

5 sierpnia obozowiczów odwiedził Komendant Powiatowy PSP we Wschowie bryg. Krzysztof Piasecki, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Wschowie mdh. Andrzej Nowicki wraz z Członkami Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Wschowie, Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolanta Wielgus, Burmistrz Miasta mi Gminy Wschowa Konrad Antkowiak, Burmistrz Miasta i Gminy Sława Cezary Sadrakuła. Podczas spotkania uczestnicy wymienili się spostrzeżeniami w zakresie organizacji obozu oraz jego zabezpieczenia na wypadek różnego rodzaju zdarzeń w tym anomalii pogodowych i pożarów.

Dziesięć dni przyjacielskiej atmosfery szybko minęły i nadszedł smutny i bardzo wzruszający czas rozstania. Na uroczystym apelu pożegnalnym rozdano wszystkim uczestnikom obozu pamiątkowe dyplomy i upominki.

Na organizację II Obozu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Lginiu Ochotnicza Straż Pożarna we Wschowie zdobyła dotację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W kosztach organizacji biwaku partycypowały również gminy, z których pochodzą młodzi strażacy.

GALERIA