W dniu wczorajszym, tj. 31 lipca 2019 roku w „Parku Górczyńskim” zamontowanych zostało 6 nowych koszy na śmieci. Wymieniono stare, metalowe, przerdzewiałe kosze w „Parku Górczyńskim” wzdłuż ścieżek spacerowych na nowe, ponadto zamontowano nowe kosze przy niedawno powstałym placu zabaw i siłowni zewnętrznej. Jeden kosz zamontowany został także przy nowo wybudowanej siłowni zewnętrznej na boisku sportowym w Kowalewie.

Kosze zakupiono z budżetu Gminy Szlichtyngowa z myślą o utrzymaniu estetyki i porządku. Dostawcą była firma „PARKARIA” Mała Architektura z Cieszanowa. Wartość zakupu 7 koszy stanowi kwotę 2 300,10 zł. Montaż koszy wykonał Pan Paweł Piwowar z Kowalewa przy udziale pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, za co serdecznie dziękujemy.

Mamy nadzieję, że Mieszkańcy docenią wysiłek i przyczynią się do tego, aby o naszej gminie mówiło się, że jest gminą czystą i zadbaną, dlatego bardzo prosimy o niedewastowanie koszy na śmieci i dbanie o czystość.

GALERIA