Na terenie sołectwa Gola zakończyły się prace polegające na zakupieniu i zamontowaniu dwóch lamp solarnych oraz zamontowaniu oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie energetycznym.

Lampy ustawiono w drogach gminnych na działkach nr 147 i 134.

Zamontowane lampy solarne zasilane są energią słoneczną i wiatrową. Wyposażone są w akumulator, dzięki czemu, w przypadku pochmurnej i bezwietrznej pogody utrzymującej się nawet do 4 dni, będą nadal świecić. Stanowiska oświetleniowe składają się z fundamentu, słupa ocynkowanego stożkowego z zamontowaną jednoramienną lampą solarną typu hybryda, oprawy ze stopu aluminiowego i hartowanego szkła, panela fotowoltaicznego i turbiny wiatrowej.

Wykonawcą robót jest firma EL-TIM Pana Leszka Szymańskiego z Górczyny. Wartość montażu lamp solarnych to kwota 13.450,05 zł.

Zadanie zrealizowano ze środków funduszu sołeckiego wsi Gola na rok 2019.

Ponadto w pasie drogi gminnej – dz. nr 147 na istniejącym słupie energetycznym dowieszono oprawę oświetleniową. Zadanie to wykonała firma ENEA Oświetlenie sp. o.o., Rejon Oświetleniowy Kościan. Wartość prac to kwota 2.826,20 zł. Ww. prace wykonano w terminie do dnia 30 lipca br.

Zamontowane oświetlenie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

Galeria zdjęciowa

Dz. nr 147

Dz. nr 134