Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach przystąpiła do programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE), to projekt realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji i NASK we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.  W ramach tego projektu szkoła została już podłączona do sieci o symetrycznej prędkości min. 100 Mb/s. Usługi te są świadczone nieodpłatnie. Obecnie trwa remont pomieszczenia pracowni komputerowej. Z budżetu szkoły zostały zakupione nowe zestawy komputerowe z systemem Windows 10 Professional na 12 stanowisk uczniowskich i jednym dla nauczyciela, których wartość wynosi 26.551,01 zł. Dzięki nowemu systemowi na komputerach uczniowskich działa min. Scratch oraz wszystkie programy edukacyjne.