Trwają prace budowlane na zadaniu pn. „Budowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią gazową, instalacją gazową LPG oraz rurociągiem preizolowanym- etap II” w Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach. Obecnie zostały już zakończone prace związane ze zdemontowaniem starej instalacji wraz z ogrzewaczami gazowymi oraz piecem olejowym, natomiast zamontowano nową instalację i grzejniki w budynku nr 2, a także docieplono budynek kotłowni.

 
Wykonawcą jest firma Instalacje Grzewcze i Wod.-Kan. Ryszard Machowski z siedzibą we Wschowie przy ul. Polnej. Wartość zadania wynosi: 211 560,00 zł.

 

Zadanie realizowane jest ze środków budżetowych gminy.

 

 

Dokumentacja fotograficzna

https://photos.app.goo.gl/LDDPnpL1Pn7xWU1QA