Zespół Świetlic w Szlichtyngowej w dniu 18 kwietnia b.r. rozstrzygnął konkurs „Wielkanocne Tradycje”, nad którym honorowy patronat objęła Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolanta Wielgus. W konkursie brały udział dzieci uczęszczające na zajęcia prowadzone przez świetlice z terenu naszej gminy. Prace nadesłało osiem świetlic: Wyszanów, Kowalewo, Jędrzychowice, Gola, Małe Drzewce, Nowe Drzewce i Stare Drzewce.
W kategorii indywidualnej dzieci przygotowywały pisanki, natomiast w kategorii zespołowej świetlice zgłaszały stroiki wielkanocne. Przy ocenianiu prac wzięto pod uwagę następujące kryteria: samodzielność wykonania, pracowitość i staranność, oryginalność i pomysłowość, wykorzystanie elementów naturalnych, nawiązanie do tradycji. Komisja podkreśliła bardzo wysoki poziom prac konkursowych i z uwagi na różnorodność prac przyznała także wyróżnienia.


Stroik wielkanocny

I m-ce – Świetlica Wiejska w Kowalewie
II m-ce – Świetlica Wiejska w Wyszanowie
III m-ce – Świetlica Wiejska w Starych Drzewcach
Wyróżnienie: Jędrzychowice

kategoria wiekowa do 6 lat:

I m-ce – Emilia Bielewicz Stare Drzewce
II m-ce – Iga Cyt Małe Drzewce
III m-ce – Liliana Elsner Nowe Drzewce

kategoria wiekowa od 7 do 9 lat:

I m-ce – Natalia Bielewicz Stare Drzewce
II m-ce – Wojciech Rzepka Nowe Drzewce
III m-ce – Aleksandra Zalisz Stare Drzewce
Wyróżnienie: Oliwia Gałan Gola

kategoria wiekowa od 10 do 13 lat:

I m-ce – Oliwier Piwowar Kowalewo
II m-ce – Milena Wojciechowska Małe Drzewce
III m-ce – Alan Sieroń Małe Drzewce
Wyróżnienia: Amelia Baran Wyszanów, Laura Marcinowska Wyszanów

kategoria wiekowa od 14 do 17 lat:

I m-ce – Joanna Wolicka Nowe Drzewce
II m-ce – Patrycja Antkowiak Kowalewo
III m-ce – Barbara Neć Gola

Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody rzeczowe, a dla wszystkich uczestników wręczono słodkie upominki. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy przyszłych sukcesów artystycznych. Dziękujemy również dzieciom i młodzieży za wzięcie udziału w konkursie oraz opiekunom świetlic za zaangażowanie. Wszyscy uczestnicy wykazali się znakomitymi pomysłami i zręcznością manualną.

GALERIA