W dniu wczorajszym tj. 11.04.2019 r. w miejscowości Gola odbyło się zebranie wiejskie, na którym mieszkańcy dokonali wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Gola.

Na stanowisko sołtysa wybrana została Pani Magdalena Bielewicz, natomiast w skład rady sołeckiej weszli:

1. Szpatowicz Paweł
2. Bitner Marek
3. Gałan Wioleta
4. Lubera Marika


Sołtysowi i Radzie Sołeckiej życzymy wytrwałości, skutecznej i owocnej działalności na rzecz lokalnej społeczności oraz satysfakcji z wykonywanego mandatu społecznego.