W dniu wczorajszym tj. 10.04.2019 r. w miejscowości Górczyna odbyło się zebranie wiejskie, na którym mieszkańcy dokonali wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Górczyna.

Na stanowisko sołtysa ponownie wybrany został Pan Franciszek Kichman, natomiast w skład rady sołeckiej weszli:

1. Jasińska Joanna
2. Leisner-Paliwoda Monika
3. Młotkowski Adam
4. Sówka Justyna


Sołtysowi i Radzie Sołeckiej życzymy wytrwałości, skutecznej i owocnej działalności na rzecz lokalnej społeczności oraz satysfakcji z wykonywanego mandatu społecznego.

Jednocześnie już dziś zapraszamy na kolejne zebrania wiejskie.

Harmonogram zebrań dostępny tutaj.