W dniu wczorajszym tj. 09.04.2019 r. w miejscowości Wyszanów odbyło się zebranie wiejskie, na którym mieszkańcy dokonali wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Wyszanów.

Na stanowisko sołtysa ponownie wybrana została Pani Wioleta Adamczyk, natomiast w skład rady sołeckiej weszli:

1. Relich Jacek
2. Łukaszewicz Iwetta
3. Baran Bożena
4. Błaszczak Danuta


Sołtysowi i Radzie Sołeckiej życzymy wytrwałości, skutecznej i owocnej działalności na rzecz lokalnej społeczności oraz satysfakcji z wykonywanego mandatu społecznego.

Jednocześnie już dziś zapraszamy na kolejne zebrania wiejskie.

Harmonogram zebrań dostępny tutaj.