Drukuj

W dniu wczorajszym tj. 08.04.2019 r. w miejscowości Dryżyna odbyło się zebranie wiejskie, na którym mieszkańcy dokonali wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Dryżyna.

Na stanowisko sołtysa ponownie został wybrany Pan Marian Porębski, natomiast w skład rady sołeckiej weszli:

1. Pańczar Beata,
2. Pietuch Violetta,
3. Raczycka Milena,
4. Weleszczuk Stanisław,


Sołtysowi i Radzie Sołeckiej życzymy wytrwałości, skutecznej i owocnej działalności na rzecz lokalnej społeczności oraz satysfakcji z wykonywanego mandatu społecznego.

Jednocześnie już dziś zapraszamy na kolejne zebrania wiejskie.

Harmonogram zebrań dostępny tutaj.