Drukuj

W dniu wczorajszym tj. 05.04.2019 r. w miejscowości Jędrzychowice odbyło się zebranie wiejskie, na którym mieszkańcy dokonali wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Jędrzychowice.

Na stanowisko sołtysa ponownie został wybrany Pan Grzegorz Wiliński, natomiast w skład rady sołeckiej weszli:

1. Jurczak Elżbieta,
2. Krawczyk Marta,
3. Pałasz Anna,
4. Śladewski Krystian,


Sołtysowi i Radzie Sołeckiej życzymy wytrwałości, skutecznej i owocnej działalności na rzecz lokalnej społeczności oraz satysfakcji z wykonywanego mandatu społecznego.

Jednocześnie już dziś zapraszamy na kolejne zebrania wiejskie.

Harmonogram zebrań dostępny tutaj.