W dniu wczorajszym tj. 04.04.2019 r. w miejscowości Zamysłów odbyło się zebranie wiejskie, na którym mieszkańcy dokonali wyboru sołtysa i rady sołeckiej.

Na stanowisko sołtysa wybrana została ponownie Pani Wioletta Jakubiak, natomiast w skład rady sołeckiej weszli:

1. Joanna Buśko,
2. Mieczysław Jankowiak,
3. Krzysztof Kania,
4. Łukasz Pinke,


Sołtysowi i Radzie Sołeckiej życzymy wytrwałości, skutecznej i owocnej działalności na rzecz lokalnej społeczności oraz satysfakcji z wykonywanego mandatu społecznego.

Jednocześnie już dziś zapraszamy na kolejne zebrania wiejskie.

Harmonogram zebrań dostępny tutaj.