W dniu wczorajszym tj. 03.04.2019 r. w miejscowości Kowalewo odbyło się zebranie wiejskie, na którym mieszkańcy dokonali wyboru sołtysa i rady sołeckiej.

Na stanowisko sołtysa wybrana została po raz pierwszy Pani Brygida Piwowar, natomiast w skład rady sołeckiej weszli:
1. Kubiak Elżbieta
2. Kudyba Anna,
3. Skurjat Agnieszka,
4. Smolińska Renata,

Sołtysowi i Radzie Sołeckiej życzymy wytrwałości, skutecznej i owocnej działalności na rzecz lokalnej społeczności oraz satysfakcji z wykonywanego mandatu społecznego.

Jednocześnie już dziś zapraszamy na kolejne zebrania wiejskie.

Harmonogram zebrań dostępny tutaj.