W dniu wczorajszym tj. 02.04.2019 r. w miejscowości Nowe Drzewce odbyło się zebranie wiejskie, na którym mieszkańcy dokonali wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Nowe i Małe Drzewce.

Na stanowisko sołtysa ponownie został wybrany Pan Andrzej Kromoliński, natomiast w skład rady sołeckiej weszli:

1. Czesław Wolicki,
2. Ryszard Majewski,
3. Tomasz Cyt,
4. Justyna Kotwica,


Sołtysowi i Radzie Sołeckiej życzymy wytrwałości, skutecznej i owocnej działalności na rzecz lokalnej społeczności oraz satysfakcji z wykonywanego mandatu społecznego.

Jednocześnie już dziś zapraszamy na kolejne zebrania wiejskie.

Harmonogram zebrań dostępny tutaj.