Zespół Świetlic w Szlichtyngowej w dniu 1 kwietnia ogłosił konkurs „Wielkanocne Tradycje”, nad którym honorowy patronat objęła Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolanta Wielgus. W konkursie mogą wziąć dzieci uczęszczające do świetlic z terenu naszej gminy. W kategorii indywidualnej dzieci przygotowują pisanki, natomiast w kategorii zespołowej świetlice zgłaszają stroiki wielkanocne. Pierwsze trzy miejsca w czterech kategoriach wiekowych zostaną wyróżnione nagrodami rzeczowymi.
Regulamin konkursu dostępny jest w świetlicach.