W dniu wczorajszym tj. 01.04.2019 r. w miejscowości Stare Drzewce odbyło się zebranie wiejskie, na którym mieszkańcy dokonali wyboru sołtysa i rady sołeckiej.

Na stanowisko sołtysa wybrana została po raz pierwszy Pani Agnieszka Marciniak, natomiast w skład rady sołeckiej weszli:
1. Sylwester Apolinarski,
2. Anna Dombek,
3. Izabela Iłowska,
4. Paweł Zalisz,


Sołtysowi i Radzie Sołeckiej życzymy wytrwałości, skutecznej i owocnej działalności na rzecz lokalnej społeczności oraz satysfakcji z wykonywanego mandatu społecznego.

Jednocześnie już dziś zapraszamy na kolejne zebrania wiejskie.

Harmonogram zebrań dostępny tutaj.