26 marca w obiekcie byłej mleczarni we Wschowie odbyły się ćwiczenia strażackie z zakresu pożarów wewnętrznych. Z terenu gminy Szlichtyngowa w ćwiczeniu uczestniczyli strażacy z OSP Gola oraz OSP Wyszanów. Celem głównym ćwiczeń było utrwalenie zakresu wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu pożarów wewnętrznych. Podczas ćwiczeń omówiono zasady BHP oraz techniki, które były doskonalone w trakcie warsztatów. Na uczestników czekały trzy stanowiska, gdzie pod nadzorem instruktorów strażacy realizowali poszczególne zadania. Niewątpliwie powyższe ćwiczenia przyczynią się do podniesienia kwalifikacji i efektywności działania naszych druhów strażaków ochotników.