Drukuj

W miesiącach styczniu i lutym odbyły się zebrania sprawozdawcze we wszystkich jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Szlichtyngowa.W zebraniach uczestniczyli: Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa, przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie oraz przedstawiciele Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP. Posumowano działalność każdej z jednostek w roku 2018 oraz określono cele na rok bieżący. Podczas zebrań mocno akcentowana była silna współpraca wśród jednostek z terenu naszej Gminy, która owocuje poczuciem bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Szlichtyngowa. Obecne działania w mniejszości są związane z akcjami gaśniczymi, a najczęściej z akcjami ratowniczymi. Rok 2018 to przede wszystkim wyjazdy do zdarzeń drogowych oraz likwidacja miejscowych zagrożeń. Podsumowano także działalności kulturalną wśród poszczególnych OSP naszej Gminy oraz udział strażaków w uroczystościach gminnych oraz lokalnych w swojej miejscowości.

Dziękujemy strażakom za ich służbę!