Drukuj

Ogłoszenie o drugim otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Ogłoszenie o drugim otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Wzór oferty na realizację zadania publicznego.