Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że termin składania – przez producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30% danej uprawy – wniosków o udzielenie pomocy w formie dotacji zostaje wydłużony do dnia 29 listopada 2019 r.

Formularz wniosku o udzielenie pomocy jest dostępny na stronie internetowej  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  (www.arimr.gov.pl).

Podstawa prawna – § 13v ust. 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.).

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

W dniu 13 listopada w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Szlichtyngowie gościliśmy wolontariuszkę i opiekunkę zwierząt, działającą przy fundacji „Dalmatyńczyki w potrzebie” panią Anetę Werwińską. Na spotkanie przyszli również uczniowie klasy Vb ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlichtyngowie. Dzieci miały okazję dowiedzieć się w jakich okolicznościach zwierzęta trafiają do fundacji, w jakich warunkach obecnie żyją, jak wygląda praca wolontariusza. Uczniowie przekazali na rzecz fundacji przyniesione przez siebie niepotrzebne koce, ręczniki oraz przekąski, które pomogą przetrwać zwierzętom okres zimowy.

GALERIA

11 listopada w Szlichtyngowej obchodzono uroczyście Narodowe Święto Niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się w Kościele Parafialnym w Szlichtyngowie Mszą św. celebrowaną w intencji Ojczyzny przez księdza Proboszcza Jana Sobolewskiego. Po Mszy św. uczestnicy uroczystości przeszli na rynek, gdzie nastąpiło oficjalne otwarcie obchodów. Po odśpiewaniu hymnu Polski oraz uczczenia minutą ciszy wszystkich poległych w obronie Ojczyzny delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod obeliskiem.

W imieniu mieszkańców kwiaty złożyli – Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolanta Wielgus, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Szlichtyngowa  Stanisław Łynko, Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Szlichtyngowej druh Wiesław Karaś oraz sołtys wsi Wyszanów Wioleta Adamczyk. W imieniu samorządu powiatowego wiązankę złożyły Przewodnicząca Rady Powiatu Wschowskiego Jolanta Denesiuk oraz radna Powiatu Wschowskiego Halina Szuman. W imieniu Komendy Powiatowej Policji we Wschowie wiązankę złożył Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji aspirant sztabowy Paweł Ciesielski. Następne wiązanki złożyły delegacje: Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szlichtyngowej, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlichtyngowie, Szkoły Podstawowej w Jędrzychowicach, Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach, 31 Drużyny Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego w Szlichtyngowej oraz Gromady Zuchowej „Mali Tropiciele” przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlichtyngowie. Wartę honorową przy obelisku pełnili harcerze z 31 Drużyny Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego w Szlichtyngowej.

W okolicznościowym przemówieniu Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa zwracając się do Mieszkańców podkreśliła pamięć o bohaterach walk o niepodległość, uczestników powstań i wojen, dzięki którym możemy cieszyć się wolnością. Pamięć o nich nie przemija, o czym świadczy udział dzieci i młodzieży w różnych konkursach patriotycznych, w których uczniowie szkół gminy Szlichtyngowa odnoszą sukcesy.

     Dzięki ogromnemu wysiłkowi, walce i ofierze krwi wielu pokoleń Polaków, dziś możemy cieszyć się upragnioną przez nich wolnością i manifestować swoją miłość oraz przywiązanie do Ojczyzny – Polski oraz do naszej Małej Ojczyzny, naszej Gminy Szlichtyngowa. O zaangażowaniu mieszkańców w życie naszej społeczności świadczy ich udział i aktywność w działających na terenie gminy Szlichtyngowa stowarzyszeniach, klubach sportowych, organizacjach społecznych, kołach gospodyń wiejskich.

Doskonałym przykładem są jednostki OSP, które stały się liderem w pisaniu i aplikowaniu o środki zewnętrzne. Łącznie jednostki OSP Gola, OSP Szlichtyngowa, OSP Stare Drzewce i OSP Wyszanów w tym roku pozyskały dodatkową kwotę na swoją działalność  w wysokości ponad 130 tys. zł. Sprzęt zakupiony z tych środków poprawi bezpieczeństwo strażaków i mieszkańców gminy oraz usprawni akcje ratunkowe.

Podczas uroczystości strażacy prezentowali czeki otrzymane z rąk Wojewody Lubuskiego z kwotą otrzymanego dofinansowania w ramach programu rządowego „Mały strażak” – OSP Gola 19.107,00zł, OSP Wyszanów 19.665,00zł. Ze środków tych zakupiony zostanie potrzebny sprzęt i umundurowanie.

Pani Burmistrz podziękowała Prezesom oraz druhom ochotnikom z jednostek OSP za zaangażowanie w pisanie i składanie wniosków o dofinansowanie działalności ze środków zewnętrznych. Pogratulowała determinacji i skuteczności w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych.

Przedstawienie słowno-muzyczne przygotowały dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Starych Drzewcach. Po zakończeniu uroczystości tradycyjnie już zebrani udali się do świetlicy miejskiej, na pyszną grochówkę.

GALERIA

Dzień Seniora to szczególne święto, święto ludzi starszych, którym należy się szacunek i uznanie za bezinteresowną miłość i mądrość, jakimi obdarowują młodsze pokolenia. To oni są w naszych domach piewcami tradycji. Niosą ciepło i zrozumienie. W Polsce Światowy Dzień Seniora obchodzony jest 14 listopada i stanowi rodzimy odpowiednik Międzynarodowego Dnia Osób Starszych obchodzonego na świecie 1 października.

Aby zwrócić uwagę jak ważne i potrzebne jest to święto, dnia 6 listopada br. w Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej, odbył się Gminny Dzień Seniora. Na spotkanie przybyli seniorzy – mieszkańcy miasta i gminy Szlichtyngowa. Wspaniała uroczystość cieszyła się dużym powodzeniem, seniorzy w licznym gronie 92 osób przybyli na spotkanie. Na uroczystości gościliśmy najstarszego seniora naszej gminy Pana Ferdynanda Jardel, który w tym roku obchodził swoje 102 urodziny. 

W tym szczególnym dniu, życzenia zdrowia, długich lat życia w dobrym zdrowiu, w gronie najbliższych, pogody ducha, satysfakcji oraz spełnienia wszystkich marzeń, złożyli w imieniu władz samorządowych Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Pani Jolanta Wielgus oraz Starosta Wschowski Pan Andrzej Bielawski.

W bogatym programie artystycznym wystąpiły dzieci z Przedszkola Samorządowego im. Pluszowego Misia w Szlichtyngowej oraz młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej. Podczas biesiady wystąpił chór „Magdalenki” z Zamysłowa pod kierownictwem Pana Adama Kręca, który swoim występem zachęcił wszystkich uczestników do wspólnego śpiewania.

Występujący artyści wprowadzili wesołą atmosferę, która udzieliła się wszystkim obecnym.

Po części artystycznej dalszą zabawę seniorom umilał muzyką DJ Robs. Przy wspólnych tańcach i zabawach bawiliśmy się do godz. 18.00. Miłe chwile na długo pozostaną nam w pamięci i mamy nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się ponownie a zainicjowanie tak wspaniałego wydarzenia przyczyni się do integracji seniorów naszej gminy i zapewni im czynny udział w życiu naszej gminy.

GALERIA

Szkoła Podstawowa w Jędrzychowicach już od kilku miesięcy realizuje kampanię pod nazwą Bezpieczne Żółwie Ninja w ramach której promowane jest noszenie odblasków.

Dobrze wiemy, że zmrok zapada szybko a piesi ubrani w ciemne rzeczy są praktycznie niewidoczni. Podobnie jest wczesnym rankiem, kiedy uczniowie idą do szkoły, często jeszcze jest ciemno.

Jak świecić blaskiem z odblaskiem i być widocznym wiedzą już wszyscy uczniowie naszej szkoły.

W tym tygodniu obchodziliśmy Dzień Bezpiecznych Żółwi Ninja w ramach którego:
- odbyły się warsztaty plastyczne
- uczniowie klas 4-8 otrzymali odblaski
- uczniowie klas 3-8 wyruszyli na spacer ścieżką rowerową do Górczyny w kamizelkach odblaskowych
- uczniowie klasy 1 utrwalali zasady poruszania się na drodze (oczywiście w kamizelkach)
- uczennica klasy 8 Amelia Szpatowicz wraz z ekipą uczniów nakręciła krotki filmik.
Nad całością czuwali nauczyciele: Wioleta Barć, Monika Wardecka, Joanna Jancz, Marta Krawczyk, Lucyna Leisner-Ciesielska

Bezpieczne Żółwie Ninja to kampania informacyjna skierowana do dzieci i młodzieży - jest ona w całości finansowana przez Gminę Szlichtyngowa w ramach realizacji zadania publicznego. Szkoła realizuje to zadanie we współpracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Aktywizacji Wsi "Przy Szkole w Jędrzychowicach".

GALERIA

Podkategorie