Dnia 13.02.2020 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Szlichtyngowie w ramach comiesięcznych spotkań z podróżnikami gościła pana Artura Wysockiego, który opowiedział o swojej podróży do Mongolii. Była to wyjątkowo niebezpieczna eskapada, ponieważ duże odległości pomiędzy osadami ludzkimi, -50 stopni Celsjusza i silny wiatr nie ułatwiały rowerowej wyprawy po zaśnieżonych stepach. Podróżnik opowiadał również między innymi o tym, jakie mięso nie zamarza w tak niskich temperaturach, jak przetrwać w tak ekstremalnych warunkach a przede wszystkim jak przygotować się do tego typu wyprawy.   

Organizatorzy: Stowarzyszenie Twórcze Horyzonty

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szlichtyngowa

Inicjatywa dofinansowana ze środków Gminy Szlichtyngowa Mecenas: Bank Spółdzielczy we Wschowie

Wsparcie: Piekarnia Gierczak

GALERIA

Z okazji „Dnia pisma ręcznego” Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy wraz z Biblioteką Szkolną Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlichtyngowie ogłosiły gminny konkurs polegający na przepisaniu pismem ręcznym dowolnie wybranego fragmentu utworu literackiego.  W konkursie mógł wziąć udział każdy uczeń z  klas I-VIII ze szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Szlichtyngowa. Ku wielkiemu zaskoczeniu organizatorów okazało się, że sztuka starannego i estetycznego pisania jest tematem  ciekawym i godnym uwagi. Ze złożonych prac, których było ponad czterdzieści,  komisja konkursowa wyłoniła laureatów w dwóch kategoriach wiekowych:

Kategoria – Uczniowie klas I-IV szkół podstawowych

I miejsce –Alicja Hiszpańska - SP im. Jana Pawła II w Szlichtyngowie

II miejsce – Alicja Walaszczyk - SP im. Jana Pawła II w Szlichtyngowie 

III miejsce - Oliwia Jurek - SP im. Jana Pawła II w Szlichtyngowie

Wyróżnienia:

Martyna Żmuda – SP im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach

Martyna Wesołowska - SP im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach

Kategoria – Uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych

I miejsce–Natalia Bartkowiak -SP im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach

II miejsce – Dominika Sokołowska - SP im. Jana Pawła II w Szlichtyngowie

III miejsce –Emilia Kudyba -  SP w Jędrzychowicach

 Wyróżnienia:

Karolina Flieger – SP im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach

Julia Kałużna - SP im. Jana Pawła II w Szlichtyngowie

Wiktoria Wardecka - SP w Jędrzychowicach

Laureaci I, II i III miejsca oraz osoby wyróżnione zostały obdarowane nagrodą książkową, natomiast każdy uczestnik otrzymał dyplom z podziękowaniem za udział.

GALERIA

W dniu 25 stycznia 2020r. w Centrum Kulturalno - Sportowym w Witoszycach (pow. górowski) odbył się XVI Międzyszkolny Konkurs Kolęd. Organizatorem konkursu byli: Zespół - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kresowiak”. Sponsor strategiczny OSI POLAND FOODWORKS w Chróścinie. Jak co roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlichtyngowie brali udział w tym konkursie.

Szkołę Podstawową w Szlichtyngowie reprezentowała Kinga Onufrej z klasy IIIb, która śpiewała kolędę „Blask nad Judeą, natomiast klasy starsze reprezentował uczeń klasy VIIb Hubert Wernicki, który zaśpiewał pastorałkę „Cudowny piękny świat”.

W konkursie brali udział uczniowie z 21 placówek oświatowych z terenu województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego i lubuskiego.

Nasi uczniowie pięknie się zaprezentowali i w nagrodę otrzymali pamiątkowe pluszaki. Dziękujemy organizatorom za poczęstunek, miłą atmosferę i piękną, pomysłową dekorację.

GALERIA

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa zaprasza serdecznie uczniów ze szkół podstawowych Gminy Szlichtyngowa do udziału w konkursie plastycznym „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”.

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy na temat działalności i losów żołnierzy Wojska Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Polski po II wojnie światowej, kształtowanie postaw patriotycznych, upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (1 marca) oraz kształtowanie wyobraźni uczniów oraz rozwijanie ich uzdolnień poprzez prace plastyczne.

Uczestnicy konkursu (w trzech kategoriach wiekowych) przygotowują pracę rysunkową lub malarską o Żołnierzach Wyklętych w formacie A4 lub A3 techniką dowolną (farby plakatowe, akwarela, rysunek kredką, ołówkiem).

Prace należy nadsyłać do Urzędu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej do dnia 26 lutego 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 1 marca 2020 r. w Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej podczas gminnych uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

 

Regulamin konkursu

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa informuje, że w dniu  24 lutego 2020 r. o godz. 18:00 w Świetlicy Wiejskiej w Jędrzychowicach odbędzie się Zebranie Wyborcze.

Tematem Zebrania będzie:

  • Przeprowadzenie wyborów uzupełniających członków Rady Sołeckiej Sołectwa Jędrzychowice.
  • Sprawy bieżące.

 

Załączniki:

Uchwała Nr XV/118/20 Rady Miejskiej Szlichtyngowa w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających członków Rady Sołeckiej Sołectwa Jędrzychowice.

Zarządzenie nr 18/20 Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa w sprawie zwołania Zebrania Wyborczego Sołectwa Jędrzychowice.

Podkategorie