Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłosił, że od dnia 15.05.2020 r. nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze” będzie prowadzony w oparciu o:
• zmienioną wersję programu priorytetowego „Czyste Powietrze”,
• nowy wzór formularza wniosku o dofinansowanie,
• nowy regulamin naboru wniosków.

Najważniejsze zmiany to:
• uproszczenie zasad przyznawania dotacji,
• krótszy czas rozpatrywania wniosków,
• uproszczenie wniosku o dotację,
• integracja z Programem „Mój Prąd”,
• wysokość dotacji powiązana z efektem ekologicznym,
• dotacje na termomodernizacje dla tych, którzy już wymienili źródła ciepła,
• możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych i zakończonych.

Wnioski należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów na stronie: https://czystepowietrze.wfosigw.zgora.pl

Przed nami czwarty etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19:


Od 30 maja:

- zniesiony obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni otwartej, jeżeli zachowany jest dystans społeczny
- zgromadzenia na powietrzu do 150 osób są dozwolone
- limit osób w restauracjach, kawiarniach i barach zostanie zniesiony
- limit osób w miejscach kultu religijnego, w sklepie, na targu i poczcie zostanie zniesiony


Dystans społeczny nadal obowiązuje.

 

Od 6 czerwca:

- możliwość organizacji wesel i uroczystości rodzinnych do 150 osób. Obowiązują wytyczne sanitarne
- kina, teatry, opery i balet mogą być otwarte
- otwarte będą siłownie, sale zabaw, baseny, parki rozrywki, kluby fitness

 

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/koronawirus/4-etap-odmrazania

GALERIA

Mija ponad półtora roku od oddania do użytkowania ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 12, łączącej Górczynę z Jędrzychowicami. Długo wyczekiwana inwestycja zrealizowana z programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych przez GDDKiA przyniosła wiele korzyści dla Mieszkańców naszej Gminy. Podążając za trendami aktywnego i bezpiecznego przemieszczania się pomiędzy oddalonymi  od siebie miejscowościami cieszyliśmy się, że taka ścieżka powstała. Nie wszyscy jednak szanują nasze wspólne dobro. Notorycznie w ciągu ścieżki pieszo – rowerowej dewastowane są ławki i kosze na śmieci.

Poniżej można obejrzeć zdjęcia zniszczonej w ubiegłym tygodniu ławki. Ze wszystkich ławek pozostały dwie nadające się do używania, pytanie na jak długo?

Gmina przeznaczając nieplanowane środki finansowe na koszty naprawy zniszczonych urządzeń, zmuszona jest zawsze zrezygnować z innych, ważnych z punktu widzenia dobra społecznego, przedsięwzięć.

W związku z powyższym apelujemy do wszystkich mieszkańców o reakcję w takich przypadkach, gdyż wspólnie musimy dbać o dobro naszej gminy. Prosimy, aby mieszkańcy będący świadkami niszczenia gminnej infrastruktury, informowali o tym fakcie policję lub Urząd Miasta i Gminy.

Wspólnie dbajmy o nasze dobro‼

GALERIA

Powiatowy Urząd Pracy  we Wschowie informuje że nadal udzielana jest pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej.

  

  1. Udzielane są pożyczki dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz firm zatrudniających mniej niż 10 pracowników - w wysokości 5 tyś zł. Pożyczki są umarzane po trzech miesiącach prowadzenia działalności. Ubiegać mogą się podmioty prowadzące działalność przed 1 kwietniem 2020 r. a także te które zawiesiły działalność w marcu 2020 r. z powodu pandemii.
  2. Dofinansowanie (do 90%) kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19
  3. Dofinansowanie (do 90%) kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy.

Wszelkie informacje dotyczące ww działań są dostępne na stronie internetowej  Powiatowego Urzędu Pracy we Wschowie,  https://wschowa.praca.gov.pl/urzad a także telefonicznie -  informacje, porady oraz pomoc przez pracowników urzędu:

 

Kierownik Zespołu - Anna Daszkiewicz tel. (65) 540 28 68 wew. 40

Małgorzata Jankowska tel. (65) 540 28 68 wew. 40

Ilona Kasztelan tel. (65) 540 28 68 wew. 47

Katarzyna Rybińska tel. (65) 540 28 68 wew. 47

Urszula Jurcewicz tel.(65) 540 28 68 wew. 37

Podkategorie